Tryggleiksalarm

Dersom du bur aleiene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar, kan du søkje om tryggleiksalarm. 

Kven kan søkje?

 • Søkjarar som bur heime eller oppheld seg i Bremanger kommune.
 • Søkjarar med funksjonsnedsettingar som kan gjere det vanskeleg å bruke telefon.
 • Søkjarar må ha telefon med analog linje
   

Alarmen er lett å bruke og 1. varsel går oftast til pårørande eller nabo. Vidare til døgnbemanna vaktsentral – Alarmsentralen.
 

Korleis søkje?


Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommune på
telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset