Sakshandsamarteam

Alle søknader om  tenester innan Pleie og omsorg vert handsama av  sakshandsamar og avgjort i tenestetildelingsnemnda i Bremanger kommune.

Koordinator  og sakshandsamar for pleie og omsorgstenester er Berit Olsbø Frøyen: 95 98 87 19,
e-post: Berit.Olsbo.Froyen@bremanger.kommune.no

 

Leiar i koordinerande eining og sakshandsamar er Hege Rosvoll: 95 98 29 33,
e-post: Hege.Rosvoll@bremanger.kommune.no

 

Besøksadresse: 2 etasje, Rådhuset, Svelgen

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset