Sakshandsamarteam

Alle søknader om  tenester innan Pleie og omsorg vert handsama av  sakshandsamar og avgjort i tenestetildelingsnemnda i Bremanger kommune.

Koordinator  og sakshandsamar for pleie og omsorgstenester er Berit Olsbø Frøyen: 95 98 87 19,
e-post: Berit.Olsbo.Froyen@bremanger.kommune.no

 

Leiar i koordinerande eining og sakshandsamar er Hege Rosvoll: 95 98 29 33,
e-post: Hege.Rosvoll@bremanger.kommune.no

 

Besøksadresse: 2 etasje, Rådhuset, Svelgen

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset