Praktisk bistand

Vi tilbyr praktisk bistand/heimehjelp og heimesjukepleie til deg som bur heime, i omsorgsbustad og har eit hjelpebehov.

 

Kven kan søkje om praktisk bistand/heimehjelp?


Du bur heime, i omsorgsbustad eller oppheld deg i Bremanger kommune.
Du har eit helseproblem eller ein funksjonssvikt som fører til behov for praktisk hjelp eller rettleiing til å greie daglege gjeremål.
 

Kven kan søkje om heimesjukepleie?
 

 • Du bur heime eller oppheld deg i Bremanger kommune.
 • Du har eit helseproblem eller funksjonssvikt som fører til behov for sjukepleie i eigen heim, til dømes medisinhandtering, sårstell eller pleie.
 • Du treng etterbehandling eller opptrening til å klare deg sjølv.
 • Du treng nokon som observerer/utgreiar din helsetilstand i heimen.
   

Korleis søkje?


Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommune på
telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset