Omsorgsstønad

Vi tilbyr omsorgsløn til innbyggjarar som utfører eit særskilt tyngande omsorgsarbeid.

 

Omsorgsløn vert å tilby når alternative kommunale helse-og omsorgstenester ikkje ivaretek hjelpebehovet.
 

Kven kan søkje?

 • Personar som bur eller oppheld seg i Bremanger kommune.
 • Peronar som yt omfattande og særskilt tyngande omsorgsarbeid av varig karakter.
 • Foreldre med barn under 18 år der omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
 • Den som treng omsorgen må vere registrert som innbyggjar i Bremanger kommune og også bu her.
 • Den som treng omsorgen må vere heilt avhengig av hjelp for å greie dagleglivet sine gjeremål.
 • Den som søkjer, må ha søkt om hjelpestønad først.
 • Ordninga kan verte kombinert med andre kommunale tenester.
   

Korleis søkje?


Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommune på
telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset