Omsorgsbustad og servicebustad

Bremanger kommune har eit desentralisert tilbod om omsorgsbustadar.  

Dette er tilrettelangte bustadar for menneske som av ulike årsaker har behov for det. Vi har nokre bustader som ligg sentralt i Davik, Hauge og Svelgen. På Klokkartunet i Davik, på Haugetun i Bremanger og i første etasje på Svelgen bu-og servicesenter har vi servicebustadar med tilgang til fellesfunksjonar som stove og etesal.
 

Det vert ytt deltenester etter søknad om behov til personar som bur i omsorgsbustad/servicebustad som for andre heimebuande personar.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset