Heimesjukepleien

Vi tilbyr heimesjukepleie til deg som bur heime og har eit hjelpebehov.

 

Omsorgsbustad er pr. definisjon også heime.

 

Kven kan søkje om heimesjukepleie?

 • Du bur heime eller oppheld deg i Bremanger kommune.
 • Du har eit helseproblem eller funksjonssvikt som fører til behov for sjukepleie i eigen heim, til dømes medisinhandtering, sårbehandling eller pleie. 
 • Du treng  etterbehandling eller opptrening for å klare deg sjølv.
 • Du trenge  nokon som observerer/utgreiar din helsetilstand i heimen.

 

Korleis søkje?

 • Søknad sendast til Bremanger kommune merka med “Sakshandsamarteamet”. Lever søknaden på Servicekontoret eller send den i posten:

  Bremanger kommune

  Sakshandsamarteamet
  Postboks 104
  6721 Svelgen

 

Telefonnummer heimesjukepleien:

 

Svelgen: 959 82 932

 

Ytre Bremanger: 959 88 714

 

Davik: 959 82 931

Kontaktpersonar

 • Tlf: 95988719
 • Mob: 95982933

Postadresse: Postboks 104 , 6721 Svelgen

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset