Dagopphald

Etter søknad kan ein få innvilga dagopphald på Haugetun, på bremanger sjukeheim og ved Svelgen bu-og Servicesenter.

Ein kan også kjøpe mat/måltid når ein er der på dagopphald.

 

Kven kan søkje?


Bakgrunn for behovet kan vere:
- Heimebuande som har behov for sosiale aktivitetar

- Hjelpetrengande som har pårørande med behov for avlasting


Korleis søkje?


Søknad skal sendast til:
Sakshandsamarteam
Bremanger kommune
Postboks 104
6721 Svelgen

 

Dersom du treng hjelp til å søkje, ring kommunen sitt Servicekontor på tlf. 57796300, eller ein av sakshandsamarane i kommunen på
telefon 959 88 719 eller 959 82 933.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset