Avlasting

Skal gje pårørande noko fritid der dei ikkje er saman med ein familiemedlem eller den dei til dagleg yt omsorg for grunna nedsett funksjonsevne.

 

Avlastning skal samstundes vere til glede og nytte for den som har nedsett funksjonsevne.
 


Korleis søkje?

Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommunen på telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset