Støttekontakt

Vi tilbyr støttekontakt til innbyggjarar  som er avhengige av  ledsager for å kunne delta på sosiale aktivitetar.

 

Ei støttekontakt jobbar for å motivere og legge til rette for sosialt samvær og ei  meiningsfull fritid.

 

Kven kan søkje?      

 • Du må bu eller opphalde deg i Bremanger kommune.       
 • Du må være heilt avhengig av ledsagar for å delta i sosiale aktivitetar.

Støttekontakt er eit tilbod  både barn, ungdom og vaksne.

 

Korleis søkje?

 • Ta gjerne kontakt med Sakshandsamarteamet eller leiar i koordinerande eining for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

 

Bli støttekontakt!

Har du lyst til å gje andre ei aktiv fritid? Få jobb som støttekontakt.

Ta gjerne kontakt med Sakshandsamarteamet eller leiar i koordinerande eining eller ein av driftssjefane for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad eller melde di interesse.

 

Kontaktpersonar

 • Tlf: 95988719
 • Mob: 95982933

Postadresse: Postboks 104 , 6721 Svelgen

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset