Lindrande team

Ressurssjukepleiarnettverket

 

I Bremanger kommune er det oppretta eit ressurssjukepleiarnettverk i kreftomsorg og lindrande behandling. Ressurssjukepleiarane har vidareutdanning i lindrande omsorg og/eller særskilt interesse for kreftomsorg og lindrande behandling.

 

Per dags dato er det 5 ressurssjukepleiarar. Dei arbeidar på BS, OOY og OI. 

 

Ressurssjukepleiarane har eit særskilt ansvar for kreftomsorg og lindrande behandling.

 

Dei underviser personale og skaffar det som trengst av utstyr, samt organiserer tilbodet til kreftpasientane. Dei blir definert under heimesjukepleie når det gjeld søknad om tenester.

 

Ressurssjukepleiarane i Bremanger kommune samlast cirka annakvar månad for å utveksle erfaringar og byggje teamet.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset