Demens team

Bremanger kommune har eit kommunalt demensteam.Teamnet er sett saman av ulike faggrupper, er tverrfagleg og dekker dei ulike geografiske områda i kommunen.

Den einskilde brukar skal verte sikra utgreiing og diagnostisering ved mistanke om demens.

Teamet utarbeidar i samarbeid med fastlegane eit utgreiingsverktøy for diagnostisering og kartlegging av personer med demens.

Teamet skal bidra til å  styrke samarbeidet mellom legetenesta og pleie- og omsorgtenesta.

Teamet skal bidra til å styrke kunnskapen om demens i Bremanger kommune.

 

Føremål:

 • Auka forståing for demente sin situasjon.
 • Auka forståing gjev auka kvalitet i demensomsorga.
 • Betre kommunikasjonen og samhandlinga med den demente.

 

Demensteamet i Bremanger kommune:

Linda Førde (Prosjektleiar)

Geriatrisk sjukepleiar og assisterande driftssjef ved Svelgen omsorgssenter

Leiar i demensteamet i Bremanger kommune.

Aud Hilda Grotle

Geriatrisk sjukepleiar og fagleg leiar ved Bremanger sjukeheim.

Siv Holmøy

Vidareutdanning innan demens .

Vernepleiar i Open omsorg, indre, avd. Davik.

Jorunn Naustdal

Hjelpepleiar i Open omsorg, ytre

Elin Grotle Røys

Hjelpepleiar ved Bremanger sjukeheim

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset