Aktiv jobb

Aktiv jobb er underlagt Kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus.
 

Aktiv jobb har to avdelingar, ei på Fossestranda og ei i Bakarhuset, Svelgen.


Oddgeir Sande er dagleg leiar for begge avdelingane.
Tlf. 95982930 / 91658520
E-post: oddgeir.sande@bremanger.kommune.no

 

Rob Deckers er arbeidsleiar Fossestranda.
Tlf. 95982966
E-post: rob.deckers@bremanger.kommune.no

 

Målsetjinga med føretaket er å gje arbeidstilbod til menneske med nedsett funksjonsevneog andre med yrkeshemming

 

 
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset