Aktiv jobb

Aktiv jobb er underlagt Kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus.

Aktiv jobb har to avdelingar, ei på Hauge og ei i Bakarhuset, Svelgen.


Oddgeir Sande er dagleg leiar for begge avdelingane.
Tlf. 95982930 / 91658520
E-post: oddgeir.sande@bremanger.kommune.no

 

Rob Deckers er arbeidsleiar på aktivitetstunet på Hauge.
Tlf. 95982966
E-post: rob.deckers@bremanger.kommune.no

 

Målsetjinga med føretaket er å gje arbeidstilbod til menneske med nedsett funksjonsevne og andre med yrkeshemming.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset