Legevakt


Ring nødnummer 113 ved akutt og livstruande sjukdom.

Legevaktnummer 116117 når det hastar.

 

1. september 2015 blei det sekssifra telefonnummeret 116117 landsdekkjande legevaktnummer.
Det betyr at du kjem til legevakta der du oppheld deg avhengig kvar du ringjer frå.
Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppåvefordelinga mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra.
Legevakta skal berre nyttast til øyeblikkelig hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege i kontortid.

Ein kan til ei kvar tid òg nytte telefon 57 83 23 00, til legevaktssentralen i Førde. 
Personar som er utanfor legevaktdistriktet, vil og få direkte tilgang via dette nummeret.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset