Ergoterapi

Ergoterapitenesta hjelper innbyggjarar som har nedsett fysisk funksjonsevne. Det er ikkje krav om henvisning fra lege. 

Vi hjelper deg med:


• Tilrettelegging med hjelpemidler for å meistre daglege gjeremål.
• Tilrettelegging av bustad.
• Trening i daglege aktivitetar
• Tilrettelegging av omgjevnader for barn i heim, barnehage, skule og fritid
• Rehabilitering i samarbeid med andre typar helse og sosial - personell
• Gje uttaler ved søknad om trygdefinansierte tiltak og tilskot til utbedring av bustad.

 

Korleis få tenesta?


• Du kan ta direkte kontakt med ergoterapitenesta.
• Du kan også ta kontakt via fastlege, helsestasjon, skule, servicekontoret i kommunen, open omsorg, familie og helse. Sjukehus formidlar også kontakt til den kommunale tenesta.

Kontaktpersonar

Ergoterapeut
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset