Barnevernsvakt

Frå 01.01.18 er Bremanger kommune med i eit interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt som vil vere tilgjengeleg utanom kontorets opningstider.

Kva er barnevernsvakt

Barnevernsvakta er eit samarbeid mellom Bremanger, Kinn, Sunnfjord, Jølster og HAFS-kommunane.

 

Dersom ein har behov for akutthjelp mellom kl. 08.00 og 15.30, tek ein kontakt med fagleiar
på tlf. nr. 91750143.

Barnevernsvakta vil vere tilgjengeleg frå kl. 15.30 til kl. 08.00 neste dag, kvardagar og i helger.
I helger og i høgtider vil telefonen vere bemanna heile døgnet.

 

Kontakt barnevernsvakta når barn eller unge blir utsett for:

 •  vold eller er vitne til vold
 •  seksuelle overgrep
 •  foreldre som ruser seg
 •  omsorgssvikt
 •  kjønnslemlestelse
 •  tvangsgifte

 

Telefonnr. til barnevernsvakt er 47457272.

 

 

 

Kontaktinformasjon


 Servicekontoret tlf.  57796300
 Fagleiar tlf.  91 75 01 43
 Barnevernsvakt tlf. 47 45 72 72.

 

Besøksaadresse til Barnevernstenesta i Bremanger:
Granden 4, 6723 Svelgen

Kontaktpersonar

 • Tlf: 91750143
 • Mob:

Kontaktinformasjon:
Servicekontoret tlf.  57796300
Fagleiar tlf.  91 75 01 43
Barnevernsvakt tlf. 47 45 72 72.

Adresse:
Granden 4
6723 Svelgen

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset