Barnevernsvakt

Barnevernsvakt – akuttberedskap utanom kontortid

Bremanger kommune deltek i interkommunal vaktordning saman med Sunnfjord kommune, Kinn kommune og HAFS kommunane. Barnevernsvakta tek imot akutte henvendingar utanom den kommunale barnevernstenesta si kontortid. Du kan også ringe barnvernsvakta om du er i tvil om ei sak er akutt og har behov for råd og rettleiing utanom kontortid.

 

Åpningstid: mandag til fredag kl. 1530-0800. Heile døgnet i helger og på helligdagar.

 

Telefon til barnevernsvakta: 47 45 72 72

 

Ved behov for akutthjelp og/eller kontakt med barnevernet mellom kl. 0800 og 1530 på kvardagar, ta direkte kontakt med Bremanger barnevernsteneste.

Fagleiar: tlf. 95 98 29 62

Servicekontoret: tlf. 57 79 63 00

 

Kontaktpersonar

 • Tlf: 95982962
 • Mob:

Kontaktinformasjon:
Servicekontoret tlf.  57796300
Fagleiar tlf.  95 98 29 62
Barnevernsvakt tlf. 47 45 72 72.

Adresse:
Granden 4
6723 Svelgen

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset