Heimesjukepleien

Vi tilbyr heimesjukepleie til deg som bur heime og har eit hjelpebehov.

 

Omsorgsbustad er pr. definisjon også heime. 

Kven kan søkje om heimesjukepleie?

 • Du bur heime eller oppheld deg i Bremanger kommune.
 • Du har eit helseproblem eller funksjonssvikt som fører til behov for sjukepleie i eigen heim, til dømes medisinhandtering, sårbehandling eller pleie. 
 • Du treng  etterbehandling eller opptrening for å klare deg sjølv.
 • Du trenge  nokon som observerer/utgreiar din helsetilstand i heimen.

Korleis søkje?

 • Søknad sendast til Bremanger kommune merka med “Sakshandsamarteamet”. Lever søknaden på Servicekontoret eller send den i posten:

  Bremanger kommune

  Sakshandsamarteamet
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset