Støttekontakt

Vi tilbyr støttekontakt til innbyggjarar  som er avhengige av  ledsager for å kunne delta på sosiale aktivitetar.

 

Ei støttekontakt jobbar for å motivere til og legge til rette for sosialt samvær og ei  meiningsfull fritid.

Kven kan søke?      

 • Du må bu eller opphalde deg i Bremanger kommune.       
 • Du må være heilt avhengig av ledsager for å delta i sosiale aktivitetar.

Støttekontakt er eit tilbod  både barn, ungdom og voksne.

Korleis søke?

 • Ta gjerne kontakt med Sakshandsamarteamet eller leiar i koordinerande eining for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

Bli støttekontakt!

Har du lyst til å gje andre ei aktiv fritid? Få jobb som støttekontakt.

Ta gjerne kontakt med Sakshandsamarteamet eller leiar i koordinerande eining eller ein av driftssjefane for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad eller melde di interesse.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset