Følgjekort

Følgjekort skal gje menneske med nedsett funksjonsevne,med trong for hjelp, same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet. 

Følgjepersonen til brukaren med nedsett funksjonsevne slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som brukaren deltek på. 

 

Kommunen lagar til eit følgjekort til personen som treng følgje.

 

Servicekontoret handsamar søknaden din, ta kontakt med oss for rettleiing.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset