Statsforvaltaren ser ikkje situasjonen i Ukraina som ein auka risiko for atom nedfall her hjå oss

Bremanger kommune følgjer anbefalingane frå DSA (Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet).
På Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet si heimeside finn du informasjon om jodtablettar.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset