Vi stenger for besøkande på sjukeheimar og bustadar med heildøgns omsorg

Verken pårørande eller andre besøkjande får komme inn.

Unntak dersom det er pasientar som er svært sjuke og då etter strenge kriterier.

 

Dørene er låste. 

 

Det gjeld for:

Bremanger sjukeheim, tlf . 48 86 42 38

Svelgen omsorgssenter, tlf. 95 98 87 75

Haugetun, tlf.  57 79 66 26

Klokkartunet, tlf.  57 79 58 36

Hogslia, tlf. 95 98 52 68

Haugane, tlf. 57 79 36 17

Elvavegen 1, tlf. 40 40 41 79

 

Takk for at du tek omsyn!                                    

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset