Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Storbritannia

Informasjon frå Helsedirektoratet om tiltak for å hindre smitte frå Storbritannia:

Stans i alle direkte flyvninger fra Storbritannia og testing av alle som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene


Regjeringen besluttet mandag 20. desember at alle direkteflygninger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, fra mandag 21. desember, men kan bli forlenget. Samtidig strammes det inn på flere tiltak overfor alle reisende fra Storbritannia til og med 10. januar 2021.

 

Endringer i kongelig resolusjon (Sjå vedlegg)


I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres endringer ved blant annet ny § 4b og § 5c.

•    Alle reisende som ankommer Norge skal fylle ut skjema for innreiseregistrering. Skjema ligger på no.
•    Alle som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge og etter 21. desember skal teste seg så snart
     som mulig og senest 1 døgn etter ankomst.
•    De skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
•    Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så
     snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
•    Personene kal kontakte kommunen eller testsenter for å få gjennomført testing og de skal opplyse om at testingen skyldes
     opphold i Storbritannia
•    Kravet gjelder test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR.
•    Kravene gjelder bare for personer som er 12 år eller eldre
•    Unntakene fra innreisekarantene er skjerpet for personer som har oppholdt seg i Storbritannia. Unntakene fra innreisekarantene i
      § 6b, § 6f, § 6g med unntak av første ledd første punktum, § 6h, og § 6i gjelder ikke for personer som har oppholdt seg i
      Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst og ankommer Norge etter 21. desember 2020.
•    Det er presisert i en tilleggsbestemmelse, § 5c, at det er krav om innreisekarantene for personene som har oppholdt seg i
      Storbritannia.


Passasjerer får ikke forlate flyet


•    § 8 a skal lyde: De som ankommer Norge med fly direkte fra Storbritannia skal ikke forlate flyet. De kan likevel forlate flyet
    dersom det er nødvendig for å ivareta menneskers liv og helse, eller i det enkelte tilfelle etter tillatelse fra Helsedirektoratet eller
     kommunelegen der flyet befinner seg. Flyet skal forlate Norge så snart som mulig.

Forskriften trer i kraft straks.
 

Annen informasjon og tiltak


Mandag 21. desember om kvelden ble det sendt SMS til personer med britisk sim-kort som oppholder seg i Norge.
Det er også sendt SMS til nordmenn i UK med norsk mobiltelefon om at alle flyvninger fra Storbritannia til Norge er stanset og at de finner mer informasjon på www.helsenorge.no
 


Lenker for ytterligere informasjon:


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-smitteverntiltak-for-reisende-fra-storbritannia/id2819957/
Stans i alle direkteflygninger fra Storbritannia - Helsedirektoratet
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

 

SMS til alle britiske SIM- kort i Norge:


If you have arrived in Norway within the last 14 days, we ask you to immediately take a covid -19 test (PCR-test). Stay in quarantine while awaiting your testresult. For more information: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/ Thank you! The Norwegian Directory of Health
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset