Stenging av skular og barnehagar i Bremanger!

Helsedirektoratet har i dag gjort vedtak om m.a. å stenge alle barnehagar og skular i perioden 13. mars til 13. april. Vidare er det gjort vedtak om forbod mot og stenging av ei rekke andre arrangement og verksemder.

Informasjonen frå helsedirektoratet finn du her:

 www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

I Bremanger kommune betyr dette:

 • Skular og barnehagar er stengde.

 

Det vert likevel omsorgstilbod for born i barnehage og skule som har foreldre som er tilsett innan samfunnskritiske funksjonar, som t.d. helsepersonell. I tillegg gjeld det born med særskilde omsorgsbehov. Sjå liste over funksjonar som vert vurdert som samfunnskritiske i helsedirektoratet sitt skriv.

 

 • Idrettshallane og bassenga er stengde
 • Kulturskuleundervisninga er stoppa
 • Aktivitetsbasen er stengd
 • Alle kulturarrangement/-aktivitetar er avlyst
 • Biblioteka er stengde for publikumsbesøk
 • Bakarhuset sin kafé i Svelgen er stengd for besøkande
 • Ope møte om arealplan på samfunnshuset i Svelgen den 18. mars er avlyst

 

Vi oppmodar elles alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no

Har du spørsmål om koronaviruset, gå inn på www.helsenorge.no 
 

No er det avgjerande å vise solidaritet for sårbare grupper i samfunnet vårt og deira pårørande!

 

 

Tom Joensen

Rådmann

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset