Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Råd om reiser i Norge

Bremanger kommune oppmodar befolkninga om å unngå unødvendige reiser til områdar i Norge med smitteutbrot.

 

Vi vil særleg understreke at reise til sjukehusa ikkje vert rekna som unødige reiser. 
Vi oppmodar derfor om å møte til avtalte timar på sjukehus for å unngå forskyving av behandling. 
Ved slike reiser må du sjølvsagt følgje gjeldande smittevernreglar. 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset