Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Karantenesjekk    Sjølvregistrering  Koronasertifikat  Informasjon frå kommunen
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Oppfriskingsdose koronavaksine

Det vert planlagt for ny oppfriskingsdose koronavaksine for desse gruppene rett etter sommarferien. Vi følgjer FHI sine prioriteringar og gjev vaksine i følgjande rekkefølgje:

 • Sjukeheimsbebuarar og sårbare personar over 75 og eldre med heimesjukepleie
 • Aldersgruppa 80 år og eldre
 • Aldersgruppa 75-79

 

Kommunen planlegg å starte vaksinering etter sommarferien. Det vil komme meir informasjon om tidspunkt medio august. 

 

Dei i desse gruppene som ønskjer oppfriskingsdose kan ta kontakt med  servicekontoret og setje seg på liste, slik at kommunen får ei oversikt.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset