Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Karantenesjekk    Sjølvregistrering  Koronasertifikat  Informasjon frå kommunen
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Omsorgsinstitusjonane er opne for publikum

Omsorgsinstitusjonane våre er opne for besøk. Men du må framleis følgje dei nasjonale retningslinene som du finn på FHI.no.

Du må framleis følgje dei nasjonale retningslinene:

 • Hald hendene reine, vaske hender/spritvask ved ankomst
 • Hald deg heime om du er sjuk
 • Bruk sunn fornuft og ta ansvar
 • Spør om du er i tvil!

Vi ynskjer besøkande velkomen!

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset