NAV Bremanger held stengt for publikum

Som følge av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, har NAV Bremanger bestemt å stenge publikumsmottak frå måndag 16. mars og inntil vidare. 

Dette er av omsyn til deg som innbyggar, og for å unngå at våre tilsette blir sjuke, slik at våre viktige samfunnsfunksjonar ikkje blir ramma. Du finn svar på det meste på www.nav.no , der er og eit nyttig chat funksjon du kan bruke i opningstida. 

 

Minner om at alle søknadar (t.d. dagpengar, økonomisk sosial hjelp) kan sendast digitalt. Dersom det er noko som hastar kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 33. 

 

Dersom du ikkje har mogelegheit til å bruke digitale tjenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp, hjelp til å søke dagpengar ved permittering, sjukmelding eller andre kritiske situasjonar. Ta då kontakt på  tlf. 47 79 13 22. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset