Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Nasjonale smitteverntiltak

Innfører fleire nasjonale smitteverntiltak frå 4.januar.2021


Sjå for alle nye tiltak på link : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Lag og organisasjonar i Bremanger kommune skal følgje anbefalingane som gjeldar sosial kontakt:
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs, anbefalast utsatt til etter 18. januar. 


Dette gjelder også alle aktiviteter innandørs som samlar barn og unge på tvers av klasser/ kohortar.

 

Maksimalt ti personer på innandørs møter er tillat, og lokala skal vere eigna for å overhalde smittevernreglane. 
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset