Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Koronavaksinasjon

Informasjon frå Svelgen helsesenter, gjeld for listepasientane til Shanker og Giritharan

 

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine (Kilde: FHI)

Nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 

 1. Beboere på sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom:
  - organtransplantasjon
  - immunsvikt
  - hematologisk kreftsykdom siste fem år
  - annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  - nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  - kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7.  Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år Underliggende sykdom/tilstand defineres slik:
  - Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  - Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  - Diabetes
  - Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  - Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
  - Demens
  - Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  - Hjerneslag

 

Informasjon til våre listepasienter:


Vi har utarbeidet en liste som inkluderer alle aktuelle pasienter i risikogruppe, for Korona-vaksinering. Det er ikke nødvendig å ringe til legekontoret for timebestilling på forhånd.

 

Et par dager før den aktuelle vaksinasjonsdagen, vil de aktuelle pasienter motta en SMS melding via Pasientsky om vaksinasjonstilbudet med dato / tid. De som ikke kan bruke Pasientsky, bes herved om å ringe til legekontoret i åpningstid, på 57 79 64 00 ved mottak av en slik melding.

 

Alle som mottar tilbudet, bes herved om å gi en tilbakemelding om de aksepterer vaksinasjonstilbudet innen 1 døgn. Dersom vi IKKE mottar en slik tilbakemelding, ringer vi til vedkommende for å få en bekreftelse på dette.
De som ikke har aktivert kommunikasjon via Pasientsky, vil bli oppringt av oss.

 

Vaksinasjonen består av 2 doser med et intervall på minimum 21 dager mellom 1. og 2. dose (dette gjelder for vaksine fra Pfizer). De fleste får nok beskyttelse ca 1-2 uker etter andre vaksinedose.

 

Alle som vaksineres vil motta et vaksinasjonskort.

 

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastleger Shanker og Giritharan

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset