Informasjon om SMB Utvikling

Næringslivet står overfor ein ekstraordinær situasjon som fylgje av koronakrisa. Omstillingsarbeid er difor svært viktig. I samband med dette har Bremanger kommune inngått eit samarbeid med PwC som vil gjennomføre ein SMB Utvikling – forstudie oppimot næringslivet i Bremanger kommune.

Invitasjon til webinar
 

Som start på dette arbeidet inviterer vi til eit webinar onsdag 15.04.2020 kl. 08:30 – 10:00 med fylgjande agenda:

 1. Innleiing ved Bremanger kommune - orientering om lokalt beredskapsteam og bakgrunn for initiativ med SMB Utvikling, skreddersaum Covid-19
 2. Presentasjon av SMB Utvikling - Forstudie - innhald og gjennomføring v/PwC
 3. Presentasjon av kompensasjonsordninga v/PwC
 4. Påmelding og deltaking i SMB Utvikling, forstudie

Om du ikkje har anledning til å delta på webinaret, men likevel vil melde deg på SMB utviklingsprogram er det berre å gje ei tilbakemelding på dette.

 

Link til webinaret finn du her. 

(Om du ikkje kjem inn direkte ved å bruke linken må du kopiere denne og lime den inn i nettleser. Fint om du kan logge deg inn i møtet ca. kl. 08:20)

 

 

Vedlegg:

 

Informasjon om SMB Utvikling


For å forstå konkret korleis bedriftene er ramma, ynskjer beredskapsteamet som no er etablert i Bremanger kommune, å gjennomføre ei forstudie etter omstillingsmetodikken SMB Utvikling, men med skreddarsaum til den vanskelege situasjonen vi no står overfor. 
 

Forstudien skal kartlegge fylgjande:

 • Bedrifter som er direkte ramma av Covid-19 i form av vesentlig marknads- og inntektssvikt, m.a. kartlegge:
  • den økonomiske situasjonen i ulike scenario framover. Fokus vil vere på likviditetssituasjonen til bedrifta og om bedrifta vil overleve framover, m.a. i lys av krisepakkar og kapitalsituasjonen til bedrifta.
  • Idèar og tankar om utviklingstiltak framover, i den enkelte bedrift og/eller på tvers av bedrifter.
 • Bedrifter som erfarer eller forventar redusert aktivitet, og som eventuelt har idèar og tankar om utviklingstiltak framover for å førebyggje permittering og stimulere til nyskaping og omstilling for å kunne ta marknadaposisjonar når krisa er over.
 • Bedriftene sitt behov for bistand, kapasitet og kompetanse for å sikre levedyktige bedrifter på lang sikt.

 

 

Påmelding SMB Utvikling

 

Vi håpar du vil delta i forstudien. Flott om du kan fylle ut lenka her både dersom du ynskjer eller ikkje ynskjer å delta. På den måten er vi trygge på at di bedrift har fått tilbodet. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset