Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Besøk ved institusjonar

Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk ved institusjonane våre, men besøk må alltid verte avtala på førehand:

 

Besøkande som har vore på reise i Noreg:

 

Det er for tida mykje koronasmitte i nokre område i Noreg. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar vert utsett for smitte. Det vert derfor innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i desse områda:

 

Pårørande eller andre som har vore i Oslo kan ikkje komme på besøk  før 10 dagar etter heimkomst. 

For pårørande som bur i desse områda og er på besøk i Bremanger kommune kortare enn 10 dagar, kan få dispensasjon til å besøke pasient/brukar dersom:

 • Dei er friske og utan symptom på luftvegsinfeksjon.
 • Har fersk koronatest som er  negativ
 • Følgjer gjeldande smittevernreglar.

 

For alle gjeld:


Pårørande som har symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje kome på besøk.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset