Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Besøk ved helse- og omsorgsintitusjonar

Besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonar i perioden 4. januar til 18. januar

 

I samsvar med dei nye nasjonale anbefalingane gjeldande frå 4. januar, er det i perioden fram til 18. januar anbefalt at kvar bebuar berre har éin eller to faste personar som kjem på besøk. Det er også ønskjeleg at ein avgrensar omfanget av besøk i denne perioden. Rutinar for besøk er elles uendra og slik dei er skildra her: Besøk på institusjonane våre.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset