Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 

Besøk på institusjonane våre

Mange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

 

Før besøk
 

•    Besøk må alltid avtalast på førehand.
•    Person med Covid19 (truleg eller bekrefta smitte, eller er i karantene), kan ikkje komme på besøk.
•    Person som har vore i utlandet eller område i Norge med høg førekomst av smitte med covid-19, bør ikkje komme på besøk
      før 10 dagar etter heimkomst. 
•    Person med luftvegssymptom, kan ikkje komme på besøk.
•    Person som testast for Covid19, kan ikkje komme på besøk før negativt prøvesvar foreligg og er symptomfri.

Under besøk
 

•    Besøkande må alltid skrive seg inn i besøksprotokollen.
•    Handhygiene: besøkande skal vaske hender / spritvask ved ankomst, også ved besøk utandørs.
•    Besøkande som kan besøke på rommet, skal ein gå direkte til og frå rommet og ikkje opphalde seg i fellesareal.
•    Besøkande skal halde minst 1 meter avstand til ansatte og andre pasienter/beboare.
•    Besøkande bør også halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, men det kan gjerast lokale vurderingar.
•    Pasienter/beboere kan ta imot gåver, blomster og liknande så lenge god håndhygiene blir fulgt.
•    Om besøkande har med mat skal handhygiene utførast før maten blir servert.
•    Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på institusjonen.
•    Pasienten/beboaren bør utføre handhygiene når den besøkende forlater rommet.
•    Besøk utanfor institusjon må avklarast med leiar og det må skje i samsvar med gjeldande nasjonale smittevernråd og det er
     viktig at pårørande gjer seg godt kjende med desse i forkant.
•    Besøkande som får symptom på Covid19 i etterkant av besøk, skal ved prøvetaking opplyse at dei har vore på besøk på
      institusjonen som del av smitteoppsporinga

 

Helsing leiinga på Svelgen Omsorgssenter, Bremanger sjukeheim, Haugetun og Klokkartunet.
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset