Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Illustrasjonsfoto koronavirus   
Koronavaksine 4. dose
Folkehelseinstituttet   Helsedirektoratet  Koronasertifikat  Informasjon frå kommunen
 

 
Beredskapsportal

Koronavaksine 4 dose

Koronavaksine, 4 dose for innbyggjarar med og utan fastlege i kommunen: 

 

Bremanger kommune tilbyr den 4 oppfriskingsdosa med koronavaksine.

 

Tilbodet gjeld: 

 • Oppfriskingsdose til personar i alderen 65 +  

 • Oppfriskingsdose til personar i aldergruppa 18 - 64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp

 • Oppfriskingsdose til ungdom i aldergruppa 12 - 17 år med alvorleg grunnsjukdom

 • Dei som ikkje har tatt 1, 2 eller 3 dose. 

 

Vi vaksinerer her: 

Bremanger - idrettshallen i Bremanger: 

Onsdag 7 desember kl. 14.00 - 16.00 

 

Svelgen - på Svelgen omsorgssenter: 

Tysdag 8 november kl. 14.00 - 16.00 

 

 

 

Det vert ikkje høve til å bestille time og vi oppmodar om at de som ønskjer vaksine, møter opp! 

Om du er i tvil om du skal ta oppfriskingsdose med årsak i medisinske tilhøve, må du avklare dette på førehand. 

 

Lenke til eigenerklæringsskjema

 

Dersom det vert behov for utvida tilbod, vert det lagt ut informasjon om nye datoar for vaksinering seinare. 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset