Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 
Beredskapsportal

Smitterisikovurdering Covid-19 for Bremanger kommune = Nivå 1, Kontroll (oppdatert 02.09.2021)

 

Kriseleiinga i Bremanger vurderer smitterisiko i kommunen etter Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå.

 

Dato sist oppdatert: 02.09.2021

 

Tal inneliggande personar med påvist Covid-19 i sjukeheimar og annen tilrettelagt bustad: 0 tilfelle
Tal personar med påvist Covid-19 som ligger isolert heime: 0 tilfelle
Tal personar i karantene grunna nærkontakt med personar med påvist Covid-19: 0 tilfelle
 

 

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå
Risikonivå Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll) Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (Kontroll med klynger) Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning) Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning) Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning) Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

 

Les meir om risikovurdering på FHI sine nettsider.
 

Publisert 13.10.2021

FHI har kome med anbefaling om oppfriskingsdose (3.dose) til alle som er 65 år og eldre og bebuarar på sjukeheim. 

Publisert 01.10.2021
Publisert 09.09.2021

For alle over 16 år, som har fastlege i Svelgen:

Publisert 08.09.2021
Publisert 23.08.2021

COVID vaksine til personar over 16 år utan fastlege i Bremanger kommune:

Publisert 07.07.2021

Covid-19. Har du ikkje fastlege i Bremanger kommune og ønskjer vaksine?

Publisert 07.07.2021

Covid-19. Dei  aller fleste over 18 år  i Bremanger kommune vil få tilbod om dose 1 innan august.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset