Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 
Beredskapsportal

Smitterisikovurdering Covid-19 for Bremanger kommune = Nivå 1, Kontroll (oppdatert 28.06.2021)

 

Kriseleiinga i Bremanger vurderer smitterisiko i kommunen etter Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå.

 

Dato sist oppdatert: 28.06.2021

 

Tal inneliggande personar med påvist Covid-19 i sjukeheimar og annen tilrettelagt bustad: 0 tilfelle
Tal personar med påvist Covid-19 som ligger isolert heime: 0 tilfelle
Tal personar i karantene grunna nærkontakt med personar med påvist Covid-19: 0 tilfelle
 

 

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå
Risikonivå Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll) Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (Kontroll med klynger) Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning) Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning) Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning) Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

 

Les meir om risikovurdering på FHI sine nettsider.
 

Publisert 07.07.2021

Covid-19. Har du ikkje fastlege i Bremanger kommune og ønskjer vaksine?

Publisert 07.07.2021

Covid-19. Dei  aller fleste over 18 år  i Bremanger kommune vil få tilbod om dose 1 innan august.

Publisert 26.05.2021

Regjeringa går til andre trinn i gjenopningsplanen frå midnatt, natt til torsdag 27. mai 2021.

Publisert 31.03.2021
Publisert 25.03.2021

  

Publisert 17.03.2021

Informasjon til innbyggjarar utan fastlege i Bremanger kommune

Publisert 09.03.2021

Innbyggjarar som har fastlege i Bremanger kommune vert kontakta av legekontora når dei får tilbod om vaksinasjon.

Publisert 05.03.2021
Publisert 17.02.2021
Publisert 26.01.2021

Det er no innført påbod om munnbind når ein skal inn på Svelgen Legekontor.

Publisert 25.01.2021
Publisert 28.12.2020
Publisert 23.12.2020
Publisert 22.12.2020
Publisert 22.12.2020
Publisert 22.12.2020
Publisert 16.12.2020
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset