Beredskapsportal

Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no 

Har du spørsmål om koronaviruset, gå inn på www.helsenorge.no

Publisert 27.03.2020
Publisert 25.03.2020

I desse tider vil mange oppleve at inntekta vert redusert i ein kortare eller lengre periode. Om dette skjer, er her nokre tips som kan vere nyttige:

Publisert 25.03.2020

Helsestasjonane i Bremanger kommune er tilgjengeleg per telefon.

Publisert 24.03.2020

Ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldre!

Publisert 24.03.2020

Psykisk helseteneste i Bremanger har opna ei telefonteneste på telefon 916 58 523. 

Publisert 23.03.2020

Alle vert bedne om å vere mest mogleg heime. Ein kan vere saman med søsken som normalt, dette gjeld også barn frå skilte familiar som har fleire heimar. Hovudmålsettinga er likevel å redusere tal kontaktar til eit så lavt nivå som mulig

 

Publisert 20.03.2020
Publisert 18.03.2020
Publisert 17.03.2020

Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilt inntil vidare for å hindre spreiing av koronaviruset. 

Publisert 17.03.2020

Folkehelseinstituttet har presisert råda om karantene og isolering på si nettide. 

Publisert 16.03.2020

Som følge av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, har NAV Bremanger bestemt å stenge publikumsmottak frå måndag 16. mars og inntil vidare. 

Publisert 16.03.2020

Vi stenger rådhuset for publikum frå og med måndag 16. mars klokka 09.00. 

Publisert 15.03.2020

Alle kommunane i gamle Sogn og Fjordane har no innført krav om karantene for alle som har vore i store daler av Sør-Noreg frå og med 12. mars. 

Publisert 13.03.2020

Verken pårørande eller andre besøkjande får komme inn.

Publisert 12.03.2020

Helsedirektoratet har i dag gjort vedtak om m.a. å stenge alle barnehagar og skular i perioden 13. mars til 13. april. Vidare er det gjort vedtak om forbod mot og stenging av ei rekke andre arrangement og verksemder.

Publisert 12.03.2020

Bremanger kommune er no satt i beredskap.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset