Beredskapsportal

Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no 

Har du spørsmål om koronaviruset, gå inn på www.helsenorge.no

Publisert 17.09.2020
Publisert 30.04.2020
Publisert 29.04.2020

 

 

Overordna råd om rammene for vidare drift på campingplassane i Bremanger kommune frå 29.04.20:

Publisert 22.04.2020

Vedlagt ligg informasjon til foreldre som har barn i skule og SFO.

Publisert 22.04.2020

Gjeldande reglar for heimekarantene (frå www.helsenorge.no)

Publisert 17.04.2020

Foreldre, barn og tilsette skal vere trygge på at gjenopninga skjer på ein forsvarleg måte.

Publisert 17.04.2020

Vedlagt ligg informasjon til føresette som har barn i barnehagen.

Publisert 14.04.2020

Næringslivet står overfor ein ekstraordinær situasjon som fylgje av koronakrisa. Omstillingsarbeid er difor svært viktig. I samband med dette har Bremanger kommune inngått eit samarbeid med PwC som vil gjennomføre ein SMB Utvikling – forstudie oppimot næringslivet i Bremanger kommune.

Publisert 08.04.2020
Publisert 07.04.2020

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

Publisert 06.04.2020
Publisert 01.04.2020

Svelgen-Bremanger Røde kors har no oppretta telefonvenn. 

Publisert 25.03.2020

I desse tider vil mange oppleve at inntekta vert redusert i ein kortare eller lengre periode. Om dette skjer, er her nokre tips som kan vere nyttige:

Publisert 25.03.2020

Helsestasjonane i Bremanger kommune er tilgjengeleg per telefon.

Publisert 24.03.2020

Ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldre!

Publisert 24.03.2020

Psykisk helseteneste i Bremanger har opna ei telefonteneste på telefon 916 58 523. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset