Beredskapsportal

Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no 

Har du spørsmål om koronaviruset, gå inn på www.helsenorge.no

Publisert 23.03.2020

Alle vert bedne om å vere mest mogleg heime. Ein kan vere saman med søsken som normalt, dette gjeld også barn frå skilte familiar som har fleire heimar. Hovudmålsettinga er likevel å redusere tal kontaktar til eit så lavt nivå som mulig

 

Publisert 18.03.2020
Publisert 17.03.2020

Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars

Publisert 17.03.2020

Folkehelseinstituttet har presisert råda om karantene og isolering på si nettide. 

Publisert 16.03.2020

Som følge av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, har NAV Bremanger bestemt å stenge publikumsmottak frå måndag 16. mars og inntil vidare. 

Publisert 15.03.2020

Alle kommunane i gamle Sogn og Fjordane har no innført krav om karantene for alle som har vore i store daler av Sør-Noreg frå og med 12. mars. 

Publisert 13.03.2020

Verken pårørande eller andre besøkjande får komme inn.

Publisert 12.03.2020

Bremanger kommune er no satt i beredskap.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset