Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 
Beredskapsportal

Smitterisikovurdering Covid-19 for Bremanger kommune = Nivå 1, Kontroll (oppdatert 28.06.2021)

Publisert 13.11.2020

Kommuneoverlegane har følgjande oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane: 

Publisert 06.11.2020
Publisert 28.10.2020

Nye nasjonale og lokale innstrammingar i private heimar, samlingar, arrangement og karanteneregler for arbeidstakarar.

Publisert 17.09.2020
Publisert 29.04.2020

 

 

Overordna råd om rammene for vidare drift på campingplassane i Bremanger kommune frå 29.04.20:

Publisert 14.04.2020

Næringslivet står overfor ein ekstraordinær situasjon som fylgje av koronakrisa. Omstillingsarbeid er difor svært viktig. I samband med dette har Bremanger kommune inngått eit samarbeid med PwC som vil gjennomføre ein SMB Utvikling – forstudie oppimot næringslivet i Bremanger kommune.

Publisert 08.04.2020
Publisert 07.04.2020

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

Publisert 06.04.2020
Publisert 01.04.2020

Svelgen-Bremanger Røde kors har no oppretta telefonvenn. 

Publisert 25.03.2020

I desse tider vil mange oppleve at inntekta vert redusert i ein kortare eller lengre periode. Om dette skjer, er her nokre tips som kan vere nyttige:

Publisert 25.03.2020

Helsestasjonane i Bremanger kommune er tilgjengeleg per telefon.

Publisert 24.03.2020

Ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldre!

Publisert 24.03.2020

Psykisk helseteneste i Bremanger har opna ei telefonteneste på telefon 916 58 523. 

Publisert 23.03.2020

Alle vert bedne om å vere mest mogleg heime. Ein kan vere saman med søsken som normalt, dette gjeld også barn frå skilte familiar som har fleire heimar. Hovudmålsettinga er likevel å redusere tal kontaktar til eit så lavt nivå som mulig

 

Publisert 18.03.2020
Publisert 17.03.2020

Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset