Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.Klikk for stort bilete  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Informasjon frå Bremanger kommune
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 
Beredskapsportal
Publisert 19.11.2020

Ein etterlengta juleferie står for døra og vi gler oss alle til å treffe slekt og venner. 

    

Publisert 13.11.2020

Kommuneoverlegane har følgjande oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane: 

Publisert 06.11.2020
Publisert 28.10.2020

Nye nasjonale og lokale innstrammingar i private heimar, samlingar, arrangement og karanteneregler for arbeidstakarar.

Publisert 17.09.2020
Publisert 29.04.2020

 

 

Overordna råd om rammene for vidare drift på campingplassane i Bremanger kommune frå 29.04.20:

Publisert 14.04.2020

Næringslivet står overfor ein ekstraordinær situasjon som fylgje av koronakrisa. Omstillingsarbeid er difor svært viktig. I samband med dette har Bremanger kommune inngått eit samarbeid med PwC som vil gjennomføre ein SMB Utvikling – forstudie oppimot næringslivet i Bremanger kommune.

Publisert 08.04.2020
Publisert 07.04.2020

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

Publisert 06.04.2020
Publisert 01.04.2020

Svelgen-Bremanger Røde kors har no oppretta telefonvenn. 

Publisert 25.03.2020

I desse tider vil mange oppleve at inntekta vert redusert i ein kortare eller lengre periode. Om dette skjer, er her nokre tips som kan vere nyttige:

Publisert 25.03.2020

Helsestasjonane i Bremanger kommune er tilgjengeleg per telefon.

Publisert 24.03.2020

Ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldre!

Publisert 24.03.2020

Psykisk helseteneste i Bremanger har opna ei telefonteneste på telefon 916 58 523. 

Publisert 23.03.2020

Alle vert bedne om å vere mest mogleg heime. Ein kan vere saman med søsken som normalt, dette gjeld også barn frå skilte familiar som har fleire heimar. Hovudmålsettinga er likevel å redusere tal kontaktar til eit så lavt nivå som mulig

 

Publisert 18.03.2020
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset