Spørsmål om Koronaviruset? Hald deg oppdatert!

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å følgje råda til Folkehelseintituttet og Helsedirektoratet.  
Folkehelseinstituttet     Helsedirektoratet    Karantenesjekk    Sjølvregistrering  Koronasertifikat  Informasjon frå kommunen
Bruk eventuelt informasjonstelefon 815 55 015

 
Beredskapsportal

Positiv sjølvtest Covid-19

Dersom du har positiv sjølvtest registrere du det her. 

Publisert 26.07.2022
Publisert 16.03.2022
Publisert 08.03.2022

Kor kan du hente sjølvtest i Bremanger kommune?

Publisert 07.02.2022

Bremanger kommune tilbyr alle innbyggjarar som ikkje har tilgang til nett eller som ikkje er digitale, utskrift av sitt koronasertifikat.

Publisert 15.12.2021
Publisert 09.12.2021

Omsorgsinstitusjonane våre er opne for besøk. Men du må framleis følgje dei nasjonale retningslinene som du finn på FHI.no.

Publisert 07.07.2021

Covid-19. Har du ikkje fastlege i Bremanger kommune og ønskjer vaksine?

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset