Vi søker etter trainee: Kommunikasjon og informasjon

Har du lyst til å jobbe med å promotere moglegheitene som finst i ein ressursrik distriktskommune? Då håpar vi å få med oss deg på laget.

Bremanger kommune ser etter ein trainee som kan tilføre kunnskap, gje oss inspirasjon og ikkje minst sjå potensialet i bruk av sosiale kanalar og digitale arbeidsmåtar for å vise fram kva kommunen har å tilby – både til innbyggjarar, næringsliv og potensielle tilflyttarar.

 

Her har vi eit stort rom for forbetring som du kan vere med å dekke !

 

Meir informasjon om stillinga og korleis du søker, finn du på Framtidsfylket si nettside her.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset