Velkommen til institusjonar og omsorgsbustadar

Vi er glade for å kunne ynskje alle besøkande velkomne til institusjonane og omsorgsbustadane i Bremanger Kommune!

Vi må framleis likevel følgje nasjonale retningslinjer for smittevern:

• Hald hendene reine, vaske hender/spritvask ved ankomst

• Hald deg heime om du er sjuk/har luftvegssymptom

• Hald deg heime dersom du ventar på testsvar

Velkomne inn skal de vere

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset