Vegstenging mellom Dombestein og Davik

I samband med sikringsarbeid vert det stengingar på fv. 616 ved Svartekari, litt aust for Davik, i to veker. 

Arbeidet startar måndag 28 november. 

 

Fjellskjæringa langs vegen skal sikrast med nett. Arbeidet skal utførast frå lift som står nede på vegen, og akkurat på denne strekninga er det ikkje passering for andre køyretøy.

 

Vegen må difor stengast i periodar på dagtid, melom kl. 08.45 og 20.00. Det blir jobba firedagersveke, frå måndag til og med torsdag. Fredag, laurdag og søndag er det fri ferdsel.

 

Opningstider:

Kl. 09.30, kl. 11.30, kl. 14.00, kl. 15.30, kl. 16.20, kl. 18.00.

 

Trykk her for å komme til Vestland fylkekommune si nettside

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset