Vegarbeid

Varsel om vegarbeid

Fv. 616 ved Trongsundet, Nybøen (ca. 6 km aust for Kalvåg) vil bli periodevis stengt grunna vegarbeid.

 

Periode

Frå måndag 25 mars og ca. 3 månadar framover.
Måndag til fredag frå kl.: 08:00 - 18:00

 

Rutegåande trafikk vil sleppe gjennom.
Må pårekna noko ventetid frå 5 og opp til 30 min. ved sprenging.

 

NB: Hugs å legge inn god tid om du skal vidare med ferje frå Oldeide etc

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset