Vedteken planstrategi for Bremanger kommune 2022-2024

Bremanger kommunestyre vedtok 16.06.2022, sak KST-028/22, Planstrategi for Bremanger kommune 2022-2024.

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar for kommunen, og prioriterer kva kommunale planar som skal reviderast denne kommunestyreperioden.

 

Vedtaket kan sjåast her.

 

Her finn du planstrategidokumentet.  (PDF, 926 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset