Vedteken detaljreguleringsplan, Kolset

Reguleringsplan for bustadfelt B1, Kolset, plan-ID 1438.2015.01 er vedteken i Bremanger kommunestyre sak KST-032/17,  jfr plan- og bygningslova § 12-12.

Planen heimlar utviding av byggjelfeltet på Kolset, og har eit byggjeareal på 6,7 daa for 6 bustadtomtar.

 

Planen kan ein sjå i hallen på rådhuset og på kommunen si heimeside.

 

Vedtaket kan påklagast etter plan- og bygningslova § 12-12,  jfr § 1-9 og forvaltningslova kap. VI.

 

Evt klage må vere skriftleg og sendast Bremanger kommune, pb 104, 6721 Svelgen, eller post@bremanger.kommune.no, innan 04.10.17.

 

Evt krav om erstatning eller innløysing må sendast kommunen innan tre år frå denne kunngjeringa (jf. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3).

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 11.09.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering