Vedtak i namnesak 2017/394

Kunngjering av vedtak i namnesak 2017/394 om stadnamn med -øy/øya/øyna i Bremanger kommune.

Kartverket Bergen gjorde 23.10.2019 vedtak om skrivemåten av stadnamn med –øy/øya/øyna i Bremanger kommune.
Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

 

Vedtaket ser de her: Vedtak i namnesak 2017/394 (PDF, 621 kB) og Namnesak (PDF, 3 MB).

 

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklagast av eigaren eller festaren når det gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom, eller lokale organisasjonar med særleg tilknyting til stadnamn.

 

Klagefristen er 20.desember 2019. Nærare informasjon om klage går fram av vedtaksbrevet.

 

Ei eventuell klage skal sendast til Kartverket, Pb. 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, med kopi til kommunen. Klaga skal grunngjevast, og grunngjevinga må omtale alle namn eller namneledd klaga gjeld. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset