Vassledning på strekninga Myrastranda til Kalvøyna

Vassledning på strekninga Myrastranda til Kalvøyna vil i kveld/natt 27/7 bli rensa med renseplugg.

Abbonentar på strekninga Myrastranda - Smørhavn kan oppleve misfarga vatn i kortare periodar i tidsrommet 2200-0100.

Kalvåg sentrum skal ikkje bli berørt, men Kalvøyna/Holmbakkane/Bontlabo/Lyngås vil miste vatnet i perioden 0000-0200 i natt. Desse vil bli varsla på SMS

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset