Varsel om fare for flaum for Vestland, gjeldande frå onsdag 12. januar.

NVE har sendt ut varsel om fare for flaum, og jord-, sørpe- og flaumskred på oransje nivå for Vestland, gjeldande frå onsdag 12. januar.

Det er meldt mykje regn, opp til 200 mm nedbør (regn) utsette stadar i løpet av onsdag og torsdag. Saman med høg temperatur og sterk vind vil det gi stor snøsmelting i område med snødekke. Metereologisk institutt har sendt ut varsel om 80-120 mm nedbør i løpet av 24 timar i Sogn og Fjordane-delen av fylket, frå onsdag 12. januar kl. 14:00.

 

Forebygg skader - råd til privatpersonar frå NVE: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/forebygg-flom-og-jordskredskader/forebygg-skader-rad-til-privatpersoner/

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset