Valdagen

Valdagen er 9. september. 

På valdagen kan du røyste her:

 • Bremangerhallen på Hauge klokka 09.00 – 19.00
 • Davik oppvekst klokka 13.00 – 18.00
 • Kolset oppvekst klokka 15.00 – 18.00
 • Nye lokale ved Kalvåg oppvekst klokka 09.00 – 19.00
 • Rådhuset i Svelgen klokka 09.00 – 20.00
 • Ålfoten oppvekstsenter klokka 15.00 – 18.00

 

Har du behov for skyss til vallokalet på valdagen?

Meld i frå til Frivillegsentralen på tlf. 959 89 319 innan onsdag 4. september.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset