Utdeling av Motivasjonsmidlar - haust 2021

Fjordane Friluftsråd forvaltar ei pot med motivasjonsmidlar frå Miljødirektoratet for aktivitet og arbeid mot marin forsøpling. Dei ynskjer nye søknadar frå alle lag, organisasjonar, skuleklassar eller foreiningar langs kysten og i fjordstrøk av tidlegare Sogn og Fjordane for tiltak i Strandryddeveka og seinare i haust for våre felles hav!

 

Utdeling av Motivasjonsmidlar for tiltak mot marin forsøpling - Haust 2021 (PDF, 583 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset