TT-kort (drosjekort)

Vestland fylkeskommune har frå 01.01.21 teke over handsaming av TT-kort. 

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte dei på telefonnummer 55239363 kvardagar mellom klokka 09.00 og 11.00.  

 

Elles ligg det mykje nyttig informasjon på nettsida deira.  Der finn du blant anna informasjon om søknadsprosessen, mogelegheit til å bestille nytt kort og du kan sjekke saldo på kortet ditt.  
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset