Torsdagsklubben 2021

Torsdagsklubben
- mat og ein god prat

Bremanger kommune har søkt om og fått midlar til eit prosjekt vedkomande måltidsfellesskap for dei i aldersgruppa 65 år+. Dette er eit tilbod og ein invitasjon til å delta på eit måltidsfellesskap for deg som er i alderen 65 år+. Prosjektperioden starter eldredagen 01.oktober og held fram til januar 2022 eller så langt midlane strekk til.

 

Vi håpar vi gjennom dette prosjektet kan skape ein møteplass, ein sosial arena, for å motverke einsemd. Her kan ein samlast for eit godt måltid og for å bygge det sosiale nettverket. 
Vi har foreløpig vore i kontakt med fylgjande bedrifter i høve tilbodet: Bremanger fjordhotell i Svelgen, Dampen på Davik, Havlys i Bremanger og Knutholmen i Kalvåg. 
  
Ta kontakt for nærare informasjon eller ved spørsmål.

 

 Klikk for stort bilete  
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset